Naša spoločnosť sa dlhodobo zameriava aj na kompletné nábytkové vybavenie školských trietí. Pozostáva z niektorej zo zostáv školského nábytku Karst, Lektor, alebo Klasik. Trieda môže byť dovybavená katedrou pre učiteľa, školskou tabuľou, skriňami na učebné pomôcky, atď....
Veľkosti, farebnosť vybavenia školských tried, ako aj mieru vybavenosti je možné prispôsobiť požiadavkám a potrebám odberateľa. Nasledujúce obrázky zobrazujú niekoľko praktických realizácií kompletného vybavenia školských tried.

komplet trieda 01

ZŠ Horná Súča - školská tabuľa Dubno + katedra a zostava Lektor

komplet trieda 02

ZŠ Makov - katedra a zostava Lektor

komplet trieda 03

ZŠ Dolná Súča - katedra Klasik so skrinkou + zostava Klasik