zamocnicka vyroba 1

V doplnkovej výrobe využívame hlavne strojné zabezpečenie a skúsenosti našich zamestnancov.

Vyrábame nosné konštrukcie pre haly, výroba a montáž malých mostových konštrukcií, cestné kotvy a kotvenia prefabrikátov, cestné zábradlia, brány, poklopy a plechové vráta.