Strihanie a ohýbanie betonárskej ocele realizuje na strihacej linke a automatických ohýbacích linkách . Priemer spracovávanej betonárskej ocele je od 6mm - 32 mm

Strojové zabezpečenie:

  • Automatická strmienkovačka Twinmaster 14+
  • Strihacia linka s dráhou do 14m, stríhací vozík Peddinghaus
  • Ohýbaci automat Permatic, dĺžka 14m
  • Ohýbacie stroje Pedax
  • Skružovací stroj Rotax

strihanie ohybanie ocele 1strihanie ohybanie ocele 2