Investor: Narodna diaľnična spoločnosť, a. s., Mlynske Nivy 45, 821 09 Bratislava
Zhotoviteľ: Zduženie IS – Marti Contractors, Priemyselna 7, 042 45 Košice
Zhotoviteľ tunela: TUBAU, a. s., Bytčicka 89, 010 09 Žilina
Názov stavby: Diaľnica D1 Mengusovce–Janovce, Tunel Borik
Projektant: Basler & Hofmann Slovakia, s. r. o., Panenska 13,811 03 Bratislava
Terraprojekt, a. s., Podunajska 24, 821 06 Bratislava
Dĺžka cestného tunela - severná rúra: Dĺžka ľavej tunelovej rúry: 985,40 m
Dĺžka cestného tunela – južná rúra: Dĺžka pravej tunelovej rúry: 978,96 m
Razený úsek: tunelová rúry 2x 931,06m
Doba výstavby: 2006-2009

tunel borik 001tunel borik 002

Dodávka priehradových nosníkov primárne, sekundárne, priečne prepojenie a uniková štôlňa: K-Ten Turzovka s.r.o.
Dodávka priehradových nosníkov pre primárne ostenie: 16.3.2007 – 28.7.2008
Množstvo dodaných nosníkov: 131 291kg
Typ nosníka: KUPR 180/32/22, KUPR 150/32/22, KUPR 120/28/20
tunel borik 003tunel borik 004
Zodpovedný pracovník za firmu K-Ten Turzovka:
Jozef Kubinec – konateľ
Marian Kubinec – vedúci výroby
Emília Kubincová – ekonomické oddelenie
Bc. Iveta Sojková – certifikáty
Peter Hetflajš – majster výroby