Cesta I/11 Čadca – Obchvat mesta, časť Bukov - Horelica

Investor

Slovenská správa ciest, Investorský útvar Žilina

Popis objektov a realizované práce
Prieskumná štôlňa – úniková chodba stavby
Cesta I/11 Čadca – Obchvat mesta, časť Bukov - Horelica

tunel horelica 001tunel horelica 002
Realizované objekty:
SO 206-12 Prieskumná štôlňa – úniková chodba
Prieskumná štôlňa – úniková chodba má základná priečinok profil výrubu cca 13 m2, rozšírený priečinok profil v miestach ventilátorov má cca 15,5 m2 výrub, 2 prípojky majú výrubový profil cca 7,2 m2. Štôlňa je navrhnutá v profile druhej tunelovej rúry (sleduje jej smer a sklon). Len v úvodnej časti je vedená tak, aby čo najmenej narušila pôvodné zaistenie stavebnej jamy portálu Čadca. Je vedená paralelne s pôvodnou tunelovou rúrou. Vstupný portál je opatrený bezpečnostnými goliermi. Priechodový prierez štôlne je vysoký 2,5 m, celková šírka je 3,2 m. Prevádzkovaný tunel a úniková chodba sú spojené pomocou 2 tunelových spojok s prechodovou výškou 1,8 m a celkovou šírkou 2 m.

Technológia výstavby
Práce na výstavbe prieskumnej štôlne – únikovej chodby tunela Horelica sa realizuje v dvoch etapách. V prvej etape sa zabezpečil portál štôlne mikropilótovým dáždnikom. Štôlňa sa vyrazila a zaistila výstužnými prvkami v celej etapy smerom od konca štôlne k ústiu sa realizovali odvodňovacie vrty a nástrek sekundárnej vrstvy striekaného betónu. Súčasťou tejto etapy bolo aj zabetónovanie portálového goliera únikovej chodby.

Finančný objem bez DPH
89,7 mil. Sk

Doba výstavby
september 2003 – máj 2004

Tunel Horelica sa nachádza na diaľnici D3 (D18). Je súčasťou obchvatu Čadce. Dľžka razenej časti tunela je 555 m. Celková dľžka tunela s portálmi je 605 m. V úseku budúceho západneho portálu tunela práce začali v apríli 1998. S výstavbou slávnostne začali v júli 2000. Prerazili ho v máji 2002. Slávnostné prerazenie tunela za účasti premiéra M.Dzurindu sa uskutočnilo 7.6.2002. Obchvat Čadce spolu s tunelom Horelica uviedli do prevádzky 29.októbra 2004.
Tunel je jednoprofilový s obojsmernou prevádzkou. Vozovka je cementobetónová. Šírka vozovky medzi obrubníkmi je 9 metrov. Po oboch stranách sú chodníky 1 meter široké. Tunel je prepojený so súbežnou únikovou štôlňou na dvoch miestach. Maximálna výška nadložia je 40 m.

Investor: Narodna diaľnična spoločnosť, a. s., Mlynske Nivy 45, 821 09 Bratislava
Zhotoviteľ: Zhotoviteľ tunela: TUBAU, a. s., Bytčicka 89, 010 09 Žilina
Názov stavby:
Projektant:
Dĺžka cestného tunela:
Razený úsek:
Doba výstavby:

Dodávka priehradových nosníkov primárne, sekundárne, priečne prepojenie a uniková štôlňa: K-Ten Turzovka s.r.o.
Dodávka priehradových nosníkov pre primárne ostenie:
Množstvo dodaných nosníkov:
Typ nosníka:
Dodávka priehradových nosníkov pre sekundárne ostenie:
Množstvo dodaných nosníkov:
Dodávka priehradových nosníkov pre sekundárne ostenie – úniková štôlňa: