Výstavba tunela v poľskej osade Laliki, ktorá sa nachádza len 5 km od slovenských hraníc, bola súčasťou investičnej úlohy s názvom Stavba­ rýchlostnej cesty S-69 Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń, úsek C2 Szare – Laliki. Tunelová časť predstavuje dve rovnobežné banské­ diela: cestný dvojsmerný tunel, evakuačný tunel a štyri priečne spojovacie chodby medzi tunelmi.
tunel laliky 001tunel laliky 002Investor: poľské Generálne riaditeľstvo štátnych ciest a autostrád (GDDKiA)
Zhotoviteľ: konzorcium Bögl & Krýsl, k. s., Praha, Česko (líder);
Doprastav, a. s., Bratislava, Slovensko (partner)
Názov stavby: Stavba rýchlostnej cesty S-69 Bielsko-Biała – Źywiec – Zwardoń, úsek C2 Szare – Laliki KM 40+475 – KM 43+155,74
Projektant: Mosty Katowice, Sp. z o. o.
Dĺžka cestného tunela – razená časť: 630 m
Doba výstavby: 11.2007 – 11.2009

Dodávka priehradových nosníkov primárne, sekundárne, priečne prepojenie a uniková štôlňa: K-Ten Turzovka s.r.o.
Dodávka priehradových nosníkov pre primárne ostenie: 21.2.2008 – 28.11.2008
Množstvo dodaných nosníkov: 14 typov – 257 033kg
Typ nosníka: KUPR 180/32/22, KUPR 150/28/22 KUPR 120/28/20
Dodávka priehradových nosníkov pre sekundárne ostenie: 2.12.2008 – 31. 7. 2009
Množstvo dodaných nosníkov: 691 kompletov – 431 257kg
Dodávka priehradových nosníkov pre sekundárne ostenie – úniková štôlňa: 177 068 kg

Zodpovedný pracovník za firmu K-Ten Turzovka:
Jozef Kubinec – konateľ
Ing. Lenka Pavlíková – spracovanie technickej dokumentácie
Marian Kubinec – vedúci výroby
Emília Kubincová – ekonomické oddelenie
Bc. Iveta Sojková – certifikáty